dijous, 30 d’abril de 2015

Feina feta

 • Urbanisme
  • Reurbanització carrer de Sant Jaume
  • Aparcament Can Mas
  • Remodelació parc Primer de Maig
  • Remodelació parc dels Mestres
  • Canvi ubicació aparcament de camions
  • Construcció rotonda aparcament de camions
  • Millores carril bici del Poliesportiu a Barberà del Vallès
  • Reasfaltat carrers
  • Modificació PGM marge esquerre riu Ripoll
  • Reurbanització rbla. De Sant Esteve
  • Aparcament Casino
  • Construcció tanatori
  • Millores xarxa aigua potable de Ctra de l’Estació a Can Barneda
  • Rotonda Mas Rampinyo
  • Remodelació parc Gaudí
  • Reurbanització carrer del Calvari
  • Millores carril bici darrera de l’institut Can Mas
  • Mirador parc dels Pinetons
  • Rotonda Balmes-Padró
  • Aparcament CAP II 
 • Millores vies públiques
  • Baixada de Sant Enric
  • Balmes-Molí
  • Vorera escola Gassó i Vidal
  • Senyalització zones 30
  • Escocells ctra. De l’Estació
  • Repintar zones blaves
  • Reparació asfaltat aparcament parc de la Xemeneia
  • Paviment i escales Isabel la Catòlica – General Prim
  • Illeta Bergadà – Canigó
  • Rampa accés riu Ripoll
  • Repintat places aparcament població
  • Millores zona infantil parc riu Ripoll
  • Illeta Magallanes – Sant Salvador
  • Carrer de Montcada
  • Illetes Camí de la Serra
  • Modificació accés aparcament del Molí
  • Substitucions de bancs i papereres
  • Parc Rizal
  • Reforma vorera ctra. De Barcelona
 •  Millores equipaments
  • Obres millora centres cívics
  • Construcció aula 100 m2 PMO
  • Adequació dependències de Protecció Civil
  • Millores al Casal d’Avis i als Serveis Socials
  • Millora aula informàtica casal d’avis
  • Construcció 12 nous magatzems mercat municipal
  • Magatzem petanca AV Sant Andreu
  • Seguretat deixalleria municipal
  • Millores petanca parc Primer de Maig
 •  Educació
  • Millores eficiència energètica llum interior Escursell i Gassó
  • Porxada Gassó i Vidal
  • Mur de contenció pati Anselm Clavé
  • Cessió terrenys a escola Pinetons per ampliació del pati
  • Rehabilitació coberta parvulari Anselm Clavé
  • Manteniment i rehabilitació clavegueram Escursell
  • Ampliació institut Can Mas
  • Pla educatiu Ripollet Educa
  • Campus Ítaca
 • Serveis Socials
  • Beques ESO
  • Consell de Serveis Socials
  • Programa urgències socials (100.000 euros)
  • Ampliació serveis Centre Obert
  • Gent Activa i envelliment actiu
  • Increment teleassistència
  • Adhesió programa metropolità pobresa energètica
  • Servei de mediació hipotecària
 •  Cultura
  • Exposició 25 anys de riuades
  • Ripollet s’adhereix a l’any Espriu
  • Canvi butaques teatre auditori
  • Canvi portes i millora aire condicionat teatre auditori
  • Canvi nom teatre auditori a Teatre Auditori del Mercat Vell
  • Homenatge Domènec Torras
  • 20 anys de Teatre Auditori
  • Millores biblioteca municipal
  • Homenatge Gaietà Renom
  • Homenatge Alcaldes republicans
  • Ripollet a Teatres en Xarxa
  • Cultura en Xarxa
  • Nova escola de música 
 • Esports
  • Construcció nova coberta solàrium
  • Millores vestidors poliesportiu
  • Pistes pàdel
  • Aparcament poliesportiu
  • Nova pista d’atletisme
  • Programa estalvi energètic esports
  • Millores camp de l’Industrial 
 • Ocupació
  • Noves oficines LIDL
  • Parc empresarial Martinet
  • Programa Joves per l’ocupació
  • Programa EMPRO
  • Plafons informatius del PMO
  • Préstec gratuït bicicletes
  • Programa EMJOI
  • Empresa IMA s’instal.la a Ripollet
  • Networking
  • B-30
  • 2a reindustrialització del Vallès
  • Programa 6+6
  • Millores parking Can Clos i coberta del centre cívic
  • Espai quiosc Parc Massot.
 • Medi Ambient
  • Municipi que genera menys residus AMB (2013)
  • Horta social Jardinet
  • Ordenança de sorolls i vibracions
  • Creació 10 horts municipals i zona comuna
  • Reglament d’ús horts municipals
  • Exigència neteja llera riu Ripoll 
 • Joventut
  • Programa Connexió 18-81
  • Ordenança municipal de convivència
  • Dissolució consell de joventut i consell de solidaritat
  • Pacte pel lleure 
 • Comerç
  • APP Ciutat 
 • Serveis municipals
  • Ordenança regulació mercat setmanal
  • Columbaris
  • Pla millora integral de neteja
  • Modificació reglament cementiri per incloure columbaris
 •  Transports i mobilitat
  • Nova ordenança de circulació
  • Ampliació línia B-2 Sabadell – Ripollet
  •  Autobús B-2 parada CAP II
  • Pla de mobilitat local
  • Bus polígons industrials
 • Polítiques d’igualtat
  • Ripollet primer municipi contra homobòbia i transfòbia
  • Protocol d’atenció a dones en risc de violència masclista

2 comentaris:

Blogger ha dit...

SuperPayMe is the best work from home website.

Blogger ha dit...

Get daily ideas and methods for making $1,000s per day FROM HOME totally FREE.
CLICK HERE TO FIND OUT