dimecres, 22 d’abril de 2015

Propostes del programa electoral del PSC de Ripollet

 • Introducció
  • Replantejament dels Patronats
  • Creació Consells d’Entitats
  • Definir usos nau de propietat municipal amb entitats
  • Reglament usos centres cívics

 • Educació
  • Circuit “Després de l’escola”
  • Aprenentatge-servei
  • Consolidació oferta places de secundària
  • Projecte d’orientació escolar i professional per millorar el fracàs escolar
  • Promoure el Pla Local de la Infància (entitat juvenil)

 • Acció social
  • Construcció nova residència, nou centre de dia i habitatges tutelat
  • Creació de l’escola de pares
  • Posada en marxa de mesures per pal.liar la pobresa energètica
  • Reforma i ampliació cuina del Casal d’Avis
  • Continuació aplicació pla de l’envelliment actiu

 • Cultura
  • Ampliació i millora Centre Cultural
  • Ampliació Biblioteca
  • Recuperació de l’arxiu històric
  • Creació espai magatzem per a entitats
  • Revisió comissió Festa Major

 • Esports
  • Ampliació gimnàs i sala d’activitats dirigides
  • Ampliació zona verda piscines d’estiu
  • Millora enllumenat camp de l’Industrial
  • Remodelació vestidors i canvi d’ubicació bar camp de futbol Ripollet
  • Millora enllumenat pistes de tennis
  • Creació camp de futbol 7 al poliesportiu
  • Renovació taquilles vestidors poliesportiu
  • Remodelació pista coberta poliesportiu
  • Connexió esport escolar i entitats esportives (entitats esportives)
  • Creació Fundació de l’Esport (entitats esportives)
  • Celebració Nit de l’Esport (entitats esportives)

 • Salut
  • Impulsar construcció hospital Ernest Lluch

 • Joventut
  • Promoció programes segona oportunitat per adolescents que abandonen formació reglada (entitat juvenil)

 • Polítiques d’igualtat
  • Vetllar per un plantejament inclusiu dels col.lectius que són segregats per diverses raons i activar recursos econòmics i organitzatius per fer-ho possible (entitat juvenil)

 • Urbanisme
  • Remodelació parc Rizal
  • Millora aparcament espai barbacoes parc dels Pinetons
  • Construcció passarel.la vianants i bicicletes del poliesportiu al Molí d’en Xec
  • Urbanització carrers Sol i Nou
  • Connexió clavegueram timba Can Tiana
  • Finalització projecte reurbanització carrer del Calvari entre Estrella i Padró
  • Reorganització carrer de Balmes, entre Cot i Molí

 • Habitatge
  • Instar a l’IMPSOL a posar a disposició més habitatges de lloguer de la promoció de Pinetons
  • Treballar amb els bancs perquè destinin habitatge buit a habitatges socials

 • Transport i mobilitat
  • Creació nova línia de bus Ripollet-Sabadell per Nacional 150
  • Continuació treballs comissió del tren
  • Implementació pla de mobilitat urbana sostenible

 • Medi Ambient
  • Instar ACA a millorar la llera del riu Ripoll

 • Tecnologies de la informació
  • Creació espais wifi públics

 • Ocupació
  • Plans d’ocupació i formació amb col.lectius de molta vulnerabilitat
  • Gestió d’obres i serveis a través del PMO
  • Creació d’un Bussiness Center públic per ajudar a emprenedors
  • Promoció de zones industrials per incorporar noves empreses i ocupar naus buides

 • Comerç
  • Creació del Consell de Comerç (UBR)

 • Seguretat
  • Potenciació Junta de Seguretat Local

 • Serveis Municipals
  • Nova ordenança funcionament cementiri municipal
  • Continuació pla de millora eficiència energètica
  • Aplicació campanya neteja, control i sanció


 • Ajuntament
  • Centralització de dependències i eliminació de lloguers
  • Auditoria dels processos administratius per millorar relació amb el ciutadà 

1 comentari:

Blogger ha dit...

NeoBux is the best work from home website.